Giriş Yap / Üye Ol
KATEGORİLER
Bizi takip edin

BONGİRO SANAL MAĞAZACILIK TİC. SAN. A.Ş.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz,

Gerek sizlere daha iyi hizmet verebilmek, gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla bazı kişisel bilgileriniz sizlerden talep edilmektedir.

Onayınız ile toplanan kişisel verileriniz, web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer bilgileri kaydetmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen ticari elektronik iletilerin gönderilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmaları yapmak, tüketicilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetlerimizi geliştirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Şirketlerimiz, yukarıda sözü edilen kişisel içerikli bilgiler dışındaki genel kullanıcı bilgilerini, sunduğu hizmetleri daha verimli kılmak ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutabilmek amacıyla analiz ederek yorumlamak ve bu şekilde elde edilen istatistiksel verileri, ürün güncellemeleri, indirim duyuruları ve özel teklifler sunmak amacıyla kullanmak ve sizlere daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla, seçkin iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan Şirketlerimiz, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda topladığı kişisel verileri, tamamen veya kısmen, kaydedebilir, depolayabilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketlerimizin iş ortakları ya da kanunen yükümlü olduğu 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman KVKK 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketlerimize başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel veri sahibi müşterilerimiz;

- Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

- İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

- KVKK’ya aykırı veri işleme nedeniyle zararlarının ortaya çıkması halinde zararlarını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bongiro.com/iletisim sayfasında yer alan formu doldurarak veya destek@bongiro.com adresinden veya 0 216 376 12 44 numaralı telefondan bize ulaşarak bildirebilirsiniz.